Fotografija govori više od 1000 reči.
Vaša fotografija treba da poruči da ste profesionalni, ozbiljni, dosledni, ako će se naći na sajtu, nekom dokumentu ili poslovnoj aplikaciji.
Ako želite da se predstavite na društvenim mrežama, trebalo pokazati harizmatičnost, vedrinu…
Svakako, za šta god da vam je potrebna portretna fotografija, preporučujemo profesionalan pristup i jedno izvežbano oko iza objektiva 🙂